PERSONALEN

Möt personalen på Guldhedskliniken

Peyman Estehghari

VD/ögonläkare

Richard Grenmark

Ögonläkare

Eva Byhr

Ögonläkare

Claes Schuborg

Ögonläkare

Christina Winther

Ögonläkare

Monika Gojkovic

Verksamhetschef

Satu Niemi

Försäkringsbolagets koordinator

Linda Moberg

Biträdande verksamhetschef

Karen Penaranda

Receptionist

Ulrika Bergelind

Optiker

Bodil Wallstedt

Ögonsjuksköterska

Angelica Lakfors

Undersköterska

Malin Pettersson

Undersköterska

Bunda Jabathe

Vaktmästare och lokalansvarig

Helena Mattsson

Optiker