Glaskropp- och

näthinneoperation.

På Guldhedskliniken utför vi pars plana vitrektomier (glaskropp – och näthinneoperationer). Som många säkert vet har dessa operationer tidigare enbart utförts på universitetsklinikerna i Sverige.

Operationstekniken (25 G) vid dessa operationer utförs med hjälp av mindre instrument som förs in genom mindre portar (0,5 mm i diameter).

Man öppnar inte konjunktivan (bindehinnan) och inga suturer används när operationen avslutas. Allt detta gör att operationerna går fortare och det är enklare för patienterna att genomgå dem. Operationerna utförs polikliniskt.

Erfaren kirurg

Vår kirurg som utför operationerna är väl förtrogen med dessa kirurgiskt avancerade ingrepp.
Vi är den enda privata kliniken i södra Sverige som är utrustad för och kan bedriva denna typ av verksamhet. Följande glaskropp- och näthinneoperationer kan vi erbjuda patienterna på Guldhedskliniken:

  • Borttagande av epiretinalt membran
  • Operation av störande glaskroppsgrumlingar
  • Reposition av luxerad IOL
  • Operation av maculahål

Vi vill passa på att nämna att vi även utför gråstarroperationer, scatterbehandligar vid DRP, fotokoagulation av retinala rupturer, Yag-laser behandling av efterstarr, uppföljning av glaukom/DRP patienter med synfältsundersökning och papillfoto.

Vi har dessvärre inget vårdavtal, vilket innebär att patienten får bekosta sitt besök/operation själv eller genom privat sjukförsäkring. Har ni några frågor och funderingar är ni varmt välkomna att ta kontakt med oss.