Glaskropp- och

näthinneoperation

Det finns flertal sjukdomstillstånd i bakre delen av ögat som åtgärdas med denna typ av operationer. Gemensamt för dessa ingrep är att man alltid avlägsnar glaskroppen också kallat för ”vitrektomi”.

Hur går operationen till?

Ögat bedövas dels med bedövningsdroppar och dels med en spruta som bedövar hela ögat. Ögonlocken håls isär med en speciell hållare. Man sätter in 3 st 0,5 mm i diameter stora portar i ögonvitans främre del var i genom kan man komma in med sina instrument för att utföra de åtgärder som behövs i bakre delen av ögat. Dessa ingrepp utförs poliklinik d.v.s. man åker hem efter operation och återkommer dagen efter för kontroll.

 

Vilka sjukdomar kan åtgärdas med denna typ av operationer?

Borttagande av störande glaskropps grumlingar.

Borttagande av epiretinalt membran.

Operationen för macula hål (hål i gulafläcken).

Avlägsnande av glaskroppsblödningar med mera…

Erfaren kirurg

Vår kirurg som utför operationerna är väl förtrogen med dessa kirurgiskt avancerade ingrepp. Vi är den enda privata kliniken i södra Sverige som är utrustad för och kan bedriva denna typ av verksamhet.