Torra ögon.

Besväras du av torra ögon?  Det är ett väldigt vanligt problem som ofta går obehandat. Man räknar med att ungefär var fjärde svensk är drabbad av olika grad. Paradoxalt så kan ett symptom på torra ögon vara att ögonen rinner mer än vanligt.

Då man har torra ögon så fungerar tårsystemet, av olika anledningar, inte riktigt som det ska. Tårfilmen kan vara av dålig kvalité och ha dålig stabilitet.

Torra ögon

Torra ögon är en multifaktoriell sjukdom som leder till att ögat producerar för lite tårar eller att tårvätskan avdunstar för snabbt. Torra ögon kan ge många olika symptom, exempelvis sveda och en brännande känsla i ögonen, röda och rinnande ögon, dimsyn och ljuskänslighet.

Det är viktigt att göra en ordentlig utredning för att hitta rätt behandlingsalternativ. Guldhedsklinikens högteknologiska utrustning för tårfilmsanalys och fotografering av de meibomska körtlarna genom IR teknik, möjliggör en fördjupad utvärdering.

Vår corneaspecialist och leg optiker med spetskompetens inom torra ögon arbetar med de senaste behandlingsmetoderna med fokus på att ge våra patienter bästa möjliga vård.

Vi genomför bland annat E-eye behandlingar, där ljusimpulser stimulerar de meibomska körtlarna för att få bättre kvalitet på tårarna, manuella tömningar av tilltäppta körtlar, samt avlägsnar överväxt av kvalster (demodex).