Torra ögon

Besväras du av torra ögon?  Det är ett väldigt vanligt problem som ofta går obehandat. Man räknar med att ungefär var fjärde svensk är drabbad av olika grad. Då man har torra ögon fungerar tårsystemet, av olika anledningar, inte riktigt som det ska. Tårfilmen kan vara av dålig kvalité eller så bildas för lite tårar.

Torra ögon

Det är vanligt att besväras av torra ögon eller tårfilm med dålig kvalitet, speciellt med ökad ålder och skärmarbete. Tårfilmen som täcker ögat har flera viktiga funktioner. Den skall skydda, smörja och skölja ögat. Den tillför även näringsämnen till ögat och skapar en fin jämn yta som gör att vi ser tydligt. Symtomen på torra ögon kan vara skav, irritation, gruskänsla och dålig syn. Om tårfilmen har dålig kvalitet kan ögat rinna för att kompensera detta.

 

Tårfilmens sammansättning.

Tårfilmen består av tre huvudlager. Ett slemlager som får tårfilmen att fästa på ögat, ett vätskelager som bildas i tårkörteln och ett lager av fett för att förhindra att tårvätskan avdunstar för snabbt. Fettet bildas i de meibomska körtlarna i ögonlocken som mynnar ut i öppningar på ögonlockskanterna.

Orsaker.

Orsaken till att dina ögon känns torra kan vara att det bildas för lite tårvätska på grund av t. ex naturligt åldrande, bakomliggande sjukdomar eller biverkningar av läkemedel. I de flesta fall beror torra ögon på att fettlagret inte fungerar optimalt vilket gör tårfilmen ostabil. Blefarit och dysfunktion av de meibomska körtlarna är en vanlig orsak till en störning av fettlagret i tårfilmen.

 

Tårersättningsdroppar.

Tårersättningsdroppar kan användas för att lindra symtomen. Använd en ögondroppe som är fri från konserveringsmedel och som innehåller en fettkomponent för att skapa en stabil tårfilm. Droppar med högre viskositet (lite krämigare) stannar kvar längre i ögat. Det finns även salvor som kan användas nattetid.

 

Andra tips.

Att använda luftfuktare kan lindra symtomen vid torra ögon. Luftfuktaren ökar den relativa fuktigheten i rummet, vilket kan öka komforten. Det finns också speciella glasögon med skydd på sidorna som kan vara en hjälp vid besvärande blåst eller i lokaler med luftkonditionering.

 

Tårfilmsanalys

För att kunna skräddarsy en behandling för våra patienter som lider av torra ögon kan en utökad tårfilmsanalys göras. Här undersöks, utvärderas och graderas tårfilmens olika delar med hjälp av högteknologisk apparatur.  Vi utför bland annat;

 • Utredning av tårfilmens stabilitet. 
 • Mätning av tårsekretion med och utan stimulering.
 • Fotografering och utvärdering av de meibomska körtlarna.
 • Mätning av saltbalansen i tårfilmen.

Undersökningen tar ca 45 minuter och utförs av vår specialist inom torra ögon, Leg. Optiker Ulrika Bergelind.  Efter utförd undersökning utvärderas resultat tillsammans med Dr. Claes Schuborg, specialiserad på hornhinnan och ögats ytsjukdomar. 

 

 

Blefarit

Blefarit är en inflammation i ögonlockskanten. Det är en bred diagnos och en vanlig åkomma som påverkar tårfilmens kvalitét. En undergrupp till blefarit är dysfunktion i de meibomska körtlarna. Detta kallas MGD, vilket är en förkortning av ”meibomian gland dysfunktion”. Blefarit/MGD kan t.ex bero på underliggande hudsjukdom, överväxt av bakterier eller kvalster samt låg blinkreflex p g a skärmanvändning.

Vanliga symtom på blefarit/MGD är bland annat röda, grusiga och skavande ögon. Ögonen kan också rinna för att försöka kompensera den försämrade kvalitén på tårfilmen. Svullna ögonlock och fjällande hudavlagringar i franskanten kan förekomma.

Blefarit/MGD påverkar fettkörtlarnas funktion och gör att lipiderna/fetterna blir gryniga och mindre lättflytande. När kvaliteten på lipiderna blir sämre kan körtlarnas mynningar i ögonlockskanten täppas till (se bilden till vänster). Tårfilmens stabilitet påverkas av detta och tårvätskan avdunstar för snabbt.

Blefarit/MGD kräver för det mesta behandling under en längre tid.
Grundbehandlingen är egenvård med tårersättningsdroppar, ögonlocksrengöring och värmebehandling. Det finns även behandlingar för att förbättra lipidernas kvalité och ta bort tilltäppningar om egenvård inte räcker till. Ibland kan behandlingen av blefarit behöva kompletteras med receptbelagda läkemedel.

Tårersättningsdroppar kan användas för att lindra symtomen. Använd en ögondroppe som är fri från konserveringsmedel och som innehåller en fettkomponent. Droppar med högre viskositet (lite krämigare) stannar kvar längre i ögat. Det finns även salvor som kan användas nattetid.

Glöm inte blinka!

Det är vid blinkning som fettet pumpas ut ur de meibomska körtlarna. Blinkningen behöver inte vara hård, men ögonlocken behöver mötas. Det är viktigt att komma ihåg att blinka vid jämna mellanrum, speciellt vid koncentrerat datorarbete och TV- tittande där blinkningsfrekvensen ofta är lägre än vanligt.

Behandlingar

E-eye

För att förbättra tårfilmens kvalitét och skapa en stabilare tårfilm stimuleras de meibomska körtlarna genom att använda sig av E-eye systemet. Korta och specifika ljusblixtar läggs på kindbenet av det handhållna verktyget. Ögonen skyddas med specifika skyddsglasögon.  

Behandlingen utförs under 3-4 tillfällen. Vid första behandlingstillfället kombineras ljusbehandlingen med en manuell expression av de meibomska körtlarna. Med ett specialanpassat verktyg pressas trögflytande fett och stopp ut ur körtlarna för att öka flödet av nybildat meibum.

BlephEx

Vid blefarit kan det bildas en överväxt av bakterieflora längst ögonlockskanten och ögonfransarna. Denna skapar en inflammation och stör tårfilmen.  Även en överväxt av Demodexkvalster ger beläggningar som är svåra att få bort på egen hand.

För att avlägsna beläggningarna används en roterande borste med en kirurgisk mikrosvamp som är indränkt i en bakteriedödande lösning. Behandlingen tar ca 15 minuter och ger inga biverkningar.

Egenvård

Värmebehandling.

Värmebehandling görs med hjälp av en värmemask. Behandlingen gör lipiderna i de meibomska körtlarna mer lättflytande och löser upp tilltäppningar i körtlarnas mynningar.

Gör så här:

 • Värm värmemasken i mikron enligt bruksanvisningen och lägg den över slutna ögon.
 • Låt värmemasken ligga kvar i 10 minuter.
 • Stryk därefter ögonlocken med väl rengjorda fingrar på följande sätt:
   • Sträck ut ögonlocket mot tinningen med ett finger.
   • Stryk övre ögonlocket nära ögonfransarna i en rörelse mot näsan. Upprepa cirka 5 gånger.
   • Gör sedan likadant på undre ögonlocket. Håll blicken riktad uppåt.
   • Efter behandlingen kan du behöva tvätta ögonlockskanterna och ögonfransarna.

Värmebehandlingen utförs morgon och kväll under två veckor. Efter detta kan den oftast glesas ut till att endast utföras på kvällen 3-4 gånger/vecka.

Ögonlocksrengöring.

Blefarit kan ge en överväxt av normal bakterieflora längs med ögonlockens kanter vilket kan störa tårfilmens funktioner. Det är därför viktigt att du tvättar ögonlocken.

Gör så här:

 • Tvätta ögonlockskanterna med tvättservetter som är avsedda för behandling av blefarit.
 • Stäng ögonlocket och tvätta hela övre ögonlocket och runt ögat.
 • Dra sedan servetten fram och tillbaka längs med kanten på ögonfransarna med ögat stängt, se bilden nedan.
 • Rulla tvättservetten runt fingret. Vinkla sedan ögonlockets kant utåt och torka försiktigt kanten och ögonfransarna med tvättservetten, se bilden nedan. Gör detta på både övre och nedre ögonlock.