Åldersförändringar

i Gula-fläcken

I takt med att man åldras så kan man drabbas av förändringar i Gula fläcken. I Gula fläcken finns ögats tappar. Tapparna är ljuskänsliga synceller som kontrollerar vårt detalj- och kontrastseende. Får man förändringar på detta område kan synen påverkas som följd av detta. Dessa förändringar är den vanligaste orsaken till kraftig synnedsättning i västvärlden. Ett vanligt symptom är att man börjat se suddigt eller att raka linjer nu är  krokiga. På engelska kallas sjukdomen AMD och står för Age related Macular Degeneration. 

Man delar upp förändringarna i våta och torra typer. Den torra formen uppkommer och försämras långsamt. Den torra typen kan övergå till den våta formen med snabb synförsämring. Den vanligast symptomen är en suddig fläck mitt i synfältet eller krokseende.

Varför får man dessa förändringar?

Näthinnan och i synnerhet gula-fläcken har en hög ämnesomsättning. När kroppen inte kan ta upp slaggprodukterna samlas dessa under näthinnan och orsakar viss celldöd. I det stadiet kan man se torra åldersförändringar i gula-fläcken. Slaggprodukter kan i vissa fall orsaka inflammation i vävnader under gula-fläcken som i sin tur kan orsak nybildning av blodkärl. Dessa blodkärl är av sämre kvalité och oftast gör de mer skada än nytta. Oftast läcker de vätska och kan mekaniskt skada cellerna i gula-fläcken och näthinnan. Stadiet med läckande blodkärl och svullnad i gula-fläcken ger suddig syn och krokseende och kallas våt AMD d.v.s. våta åldersförändringar i gula-fläcken. Vi är för närvarande den enda privat kliniken i södra Sverige som kan utreda och behandla samtliga behandlingsbara sjukdomar i gula-fläcken.