Gråstarr/Katarakt

Grå starr är en ögonsjukdom som gör att ögats egna lins blir grumlig. Detta i sin tur leder till att synen gradvis försämras. För en del människor blir synen dålig efter ett par månader, för andra kan det ta flera år. Grå starr behandlas med en operation där man byter ut ögats egna lins till en konstgjord lins i plast. Våra kirurger har en lång erfarenhet och utför ett par hundra gråstarroperationer per år. 

Vanliga symptom

 • Du ser sämre på ett eller båda ögonen.
 • Du är ljuskänslig.
 • Färger är svagare och gulaktiga.
 • Du kan få svårt att se i mörker.
 • Konturer är inte lika tydliga som innan.

Gråstarr

 • Kan drabba alla åldrar.
 • Vanligast är hos äldre över 75 år.
 • Din egna lins blir grumlig.
 • Kan drabba båda ögonen
 • Lätt att behandla med operation.

Gråstarrsoperation

 • Den enda behandlingen för grå starr.
 • Sveriges vanligaste operation.
 • Väl beprövad med få komplikationer.
 • Du kan själv välja vilken lins du vill ha.
 • Tar ca 15 minuter och är smärtfri.

 

Val av lins.

Vid grå starr blir ögats egna lins grumlig. För att bli av sin gråa starr behöver man byta ut den egna linsen mot en konstgjord lins. Det finns flera olika linser på marknaden.

Monofokala

En monofokal lins gör att du ser bra på antingen långt eller kort avstånd. Det vanligaste är att man väljer en lins som gör att man ser bra på avstånd men behöver använda sig av läsglasögon.

Multifokala

Multifokala linser gör att man ser bra både på långt och kort avstånd. Dessa linser kostar mer men gör att man kan slippa använda sig av glasögon helt. Det tar något längre tid att vänja sig vid dessa linser.

Toriska linser.

Astigmatism/Brytningsfel är ett vanligt synfel. Det innebär att din hornhinna eller lins inte är jämnt kupad vilket kan leda till att du kan se suddigt eller förvrängda bilder. Både mulit- och monofokala linser kan fås som toriska. Detta innebär att den nya linsen som opereras in i ögat justerar för astigmatism vilket gör att bilden inte längre är suddig eller förvrängd.

kat

Hur går en Gråstarr/Kataraktoperation till?

Ett första besök

Först får du komma till oss för att konstatera att det är gråstarr du har. Du kommer få träffa en sköterska som gör en förundersökning samt ger dig droppar för att vidga din pupill. Din pupill behöver vara stor då läkaren, med hjälp av ett mikroskop, kommer titta in i ögat och undersöka ditt öga. Konstaterar läkaren att det är katarakt du besväras av så kommer ni att diskutera tillsammans hur ni skall gå vidare.

1

Förundersökning

Vid ditt andra besök hos oss så kommer du först att träffa en sköterska som kommer genomföra en undersökning som kallas för Biometri. Vid en Biometri så mäts ögats olika komponenter t.ex. ögats längd och tjockleken på ögats lins. Med hjälp av av dessa mätningar så kommer läkaren kunna beställa en ny lins som är anpassad efter ditt öga. Därefter så kommer du träffa läkaren och ni kommer tillsammans diskutera vilken typ av lins du vill ha.

2

Operationsdag

Då är det dags för din operation.

Ta inte bilen till oss på din operationsdag utan se till att någon kan köra dig eller att du på annat sätt kan ta dig till och från kliniken.

Väl hos oss registerar du dig som vanligt i kassan och sätter dig ner i vårt väntrum. En sköterska kommer ropa upp ditt namn när det är din tur.

Först kommer du att komma till vårt förberedelserum. Innan du stiger på i rummet kommer du få en operationsmössa samt operationsrock. Du har dina vanliga kläder under dessa. I förberedelserummet kommer du få möjlighet att ställa frågor och samtala med sköterskan om operationen. Du kommer även få ögondroppar som bedövar ögat samt lugnande, om så önskas.

Inne på operationssalen kommer du få ligga ner i en operationsstol. Ditt öga kommer tvättas noggrant och du kommer få en operationsduk över ansiktet. Själva operationen tar i snitt 15 minuter och är smärtfri.

3

4

Efter operationen

Efter operationen kommer du få sitta ner i förberedelserummet igen. Du och sköterskan kommer gå igenom vilka förhållningsregler som gäller efter operationen samt så kommer du få med dig ögondroppar hem.  Du får även ett datum för ett uppföljande återbesök samt information kring hur du kontaktar oss om du skulle ha frågor eller funderingar.