Dislocerad IOL

Ögonsjukdomen gråstarr behandlas idag framgångsrikt genom operation, där den grumlade ögonlinsen byts ut mot en syntetisk lins (IOL). Under de flesta gråstarrsoperationer placeras en IOL inuti kapselpåsen, en säckliknande struktur i ögat som tidigare innehöll den egna grumliga linsen. Hos ett fåtal patienter kan denna extremt tunna kapselpåse, eller trådar som håller kapselpåsen på plats, gå sönder. Detta gör att IOL:en kan hamna snett eller även ramla ner helt bak i ögat i glaskroppen

Vad menas med Dislocerad IOL?

Ögonsjukdomen gråstarr behandlas idag framgångsrikt genom operation, där den grumlade ögonlinsen byts ut mot en syntetisk lins (IOL) med likvärdiga optiska egenskaper som i det friska ögat. Fler än 100 000 gråstarroperation genomförs varje år i Sverige, vilket gör det till det vanligaste kirurgiska ingreppet. 

Under de flesta gråstarrsoperationer placeras en IOL inuti kapselpåsen, en säckliknande struktur i ögat som tidigare innehöll den egna grumliga linsen. Hos ett fåtal patienter kan denna extremt tunna kapselpåse, eller trådar som håller kapselpåsen på plats, gå sönder. Detta gör att IOL:en kan hamna snett eller även ramla ner helt bak i ögat i glaskroppen.  Det kan uppstå dagar eller år efter operation. 

Symtom 

Det vanligaste symtomet på en dislocerad IOL (= fel placerad, förskjuten IOL) är en förändring av synen. I vilken grad synen påverkas beror på dislokationens svårighetsgrad. Det kan upplevas som: 

  • Suddig syn 
  • Dubbelseende 
  • Att kanten på linsen blir synlig för patienten 

 

IOL delvis lossnat och kanten synlig

Kapselpåsen innehållande IOL ramlat ner i glaskroppen 

En vanlig IOL eller också så kalladone piece 

Special IOL ”3 piece” som används vid Yamane teknik  

 En dislocerad IOL kan leda till komplikationer såsom amotio (näthinneavlossning), blödningar i ögat,  inflammation i ögat, makulaödem (svullnad i gulafläcken) och corneaödem (svullnad i hornhinnan).

Yrkesverksamma patienter kan få svårt att jobba om synen blir kraftigt påverkad, med sjukskrivning som följd. Vissa får avstå bilkörning tills de blivit opererade. 

Operativ åtgärd 

Operationen genomförs som en vitrektomi (avlägsnande av glaskroppen) med en avancerad linsbytesteknik, sk Yamane-teknik vilket går ut på att man initialt avlägsnar glaskroppen och den disloserade IOL:en från ögat. Sedan för man in en ny IOL med speciella haptiker (de 2 benliknande delar av IOL:en som förankrar IOL:ens optik mot ögat, se bild till vänster) i ögat. Därefter skapas 2 kanaler i skeleran (ögonväggen) vars igenom man drar IOL- haptikerna. På så sätt förankras IOL:en mot skleran.

Med snabb och noggrann hantering kan de flesta patienter med dislocerad IOL få bra post-operativ syn och återgå till sitt dagliga liv.