Barnmottagning

Guldhedskliniken tar emot barnpatienter från 4 års ålder. Vi tar främst hand om barn som fått remiss till ögonklinik i samband med 4-årskontrollen på BVC, eller vid kontroll hos skolsköterska i förskoleklass.

Barnet träffar först en ortoptist som undersöker synskärpa, ögats brytning och eventuell skelning. Därefter ges pupillvidgande droppar. Räkna med att besöket totalt kan ta två timmar och att det blir väntetid mellan undersökningen hos ortoptist och ögonläkaren.

Guldhedskliniken är en privat klinik. Vi har inget avtal med regionen och därmed debiteras både nybesök och återbesök.

Undvik om möjligt att ta med syskon vid undersökningen och lämna gärna stora barnvagnar hemma.