Peyman Estehghari

Peyman Estehghari

VD / Ögonläkare / Ögonkirurg

Jag gick min läkarutbildning vid Lunds universitet. Ögonläkarutbildningen (specialist tjänstgöring) gjorde jag delvis vid ögonkliniken i Uddevalla och delvis vid Sahlgrenska universitets sjukhuset i Göteborg. Jag började min ögonkirurgiska bana ganska tidigt under min utbildning, dels med gråstarroperationer och dels med ögonplastikoperationer. Under åren 2000 till 2010 arbetade jag med glaskropps-och näthinnekirurgi på SU/Mölndalssjukhus.

Jag har även arbetat som konsultläkare på Capio Medocular i Göteborg och i England periodvis mellan 2004-2008 främst med gråstarr operationer och refraktiv kirurgi. Jag startade Guldhedskliniken april 2008 och sedan mars 2010 arbetar jag heltid här.

Mitt motto är att ”det som jag inte vill utsätta mina ögon för skall jag inte utsätta någon annans ögon för heller”.
Vår målsättning är att du alltid ska känna dig trygg och välkommen när du kommer till oss på Guldhedskliniken!