Bella Johansson Iranipour

Bella Johansson Iranipour

Ögonkirurg

Jag läste medicin utbildningen i Göteborg och tog min läkarexamen vid Göteborgs Universitet 1995. Därefter vikarierade jag på Ögonkliniken i Uddevalla 1995-1996. Sedan var det dags att göra AT-tjänstgöringen på SU/Mölndal 1996-1998 och samtidigt var jag medansvarig prövare på anestesikliniken SU/Mölndal för en multinationell multicenter studie. Jag fick min läkarlegitimation 1998 och direkt efter AT-tjänstgöringen fick jag en tjänst som ST-läkare på ögonkliniken i Uddevalla och tog specialist examen i oftalmologi 2002. Mina huvud subspecialiteter är inom ögonplastik och gråstarr operationer och sedans 2002 är jag ansvarig ögonplastik läkare i Uddevalla.

År 2002 auskulterade jag på ögonplastik i Uppsala i 2 månader hos Doc. Hedin. 2003 auskulterade jag som Fellow på ögonplastik universitetet ögonsjukhuset, Farabi i Iran. 2008 jobbade jag på ögonplastik enheten St.Eriks ögonsjukhus i Stockholm. Sedans 2004 föreläser jag om ögon för AT-läkarna inom NU-sjukvården. 2008-2014 var jag medicinskt ansvarig för akut/allmän/plastik enheten på ögon i Uddevalla. Sedan 2014 är jag medicinskt ansvarig för operations enheten på ögon och är även utbildare för gråstarr operationer.