Eva Byhr

Eva Byhr

Ögonkirurg

Efter min läkarexamen på Karolinska Institutet i Stockholm och min AT-tjänstgöring på Mölndals Sjukhus i Göteborg påbörjade jag min ögonläkarutbildning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset-83, där jag fortfarande är full verksam. Samma år uppstod mitt tycke för ögonkirurgi med inriktning på grå starr.

Som ögonspecialist-88 hade jag påbörjat min utbildning som kirurg inom det bakre segmentet i ögat, d.v.s glaskropp och näthinna. Tidigt blev åkommor i gula fläcken (makula) ett specialintresse, hål i gula fläcken har stått på mitt operationsprogram sedan början av 90-talet.

Med varannan arbetsdag på operation har jag hunnit se och åtgärda en mångfald problem i bakre segment hos patienter med näthinneavlossning, diabetesförändringar, inflammationer, lossnade linser förutom sjukdomar i gula fläcken.

Det är en stor glädje att arbeta med de kunniga och väl fungerande teamet på Guldhedskliniken.