Feedback gällande våra Covid-Rutiner!

Vi är väldigt tacksamma för all positiv feedback vi fått gällande våra Covid-rutiner. Vår prioritet är att du skall känna dig trygg när du kommer till oss! Har du inte varit hos oss tidigare och undrar hur vi arbetar så kan du läsa mer och se bildspelet här på...

Läs mer om hur vi hanterar Covid-19

Steg 1 Covid 19 – nya rutiner! Vi arbetar för att säkra våra patienters- och vår personals trygghet i våra möten med varandra. Tydlig information till patienten redan på utsidan. Steg 2Patienten tillfrågas om sitt allmäntillstånd. Steg 3Patienten börjar med att...