Läs mer om hur vi hanterar Covid-19

Steg 1 Covid 19 – nya rutiner! Vi arbetar för att säkra våra patienters- och vår personals trygghet i våra möten med varandra. Tydlig information till patienten redan på utsidan. Steg 2Patienten tillfrågas om sitt allmäntillstånd. Steg 3Patienten börjar med att...