Personuppgiftspolicy och cookies

Information till kunder

Som kund hos Guldhedskliniken behandlas dina personuppgifter på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter.

 

Ändamål med behandlingen av personuppgifter och laglig grund

Som kund till Guldhedskliniken behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet så att Guldhedskliniken ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Behandling av personuppgifter grundas på att kunden bokat tid på Guldhedskliniken eller blivit inbokad via sitt försäkringsbolag. Bokning har således skett då kund ansetts behöva medicinsk bedömning.

 

All personuppgifts behandling som grundas på samtycke kan du när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta Guldhedskliniken.

 

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra vårdinrättningar (tex vid remittering) och ditt försäkringsbolag (gäller sjukvårdsförsäkrad kund), på det sätt och i den omfattning som krävs för att Guldhedskliniken ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund, samt i enlighet med vad som föreskrivs i lag.

 

Överföringar till tredje land

Guldhedskliniken strävar efter att inte överföra uppgifter till en vårdinrättning eller försäkringsbolag placerad utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer Guldhedskliniken vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

 

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas i 10 år efter senaste journalanteckning enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

 

Dina rättigheter som registrerad

När Guldhedskliniken samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

– Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas

– Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter

– Rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att lämna dessa till annan vårdinrättning

 

Säkerhet

Guldhedskliniken vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

 

Vad är en cookie?

Cookies är små filer av information som sparas i din dator och gör det möjligt för oss att identifiera dig nästa gång du använder vår hemsida och ger möjlighet till att kundanpassa och göra sidan mer relevant för dig vid användning. Cookies används inte för att komma åt personlig information eller kunna utvärdera innehållet i dina filer.

Du kan ställa in hanteringen av cookies i din webbläsare

Du har möjlighet att hindra att cookies lagras i din dator och kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies eller enbart vissa cookies. Du kan också när som helst radera sådana persistent cookies som har lagrats på din enhet. Om du väljer att inte tillåta användning av cookies från guldhedskliniken.se så kommer du inte att kunna använda alla funktioner på denna hemsida i full utsträckning.

Vår hemsida använder följande cookies:

_ga De möjliggör kontrollen av unika besök. Första gången en användare kommer in på webbplatsen via en webbläsare kommer denna cookie att installeras. När den här användaren återkommer på vår sida med samma webbläsare, anser kakan att det är samma användare. Endast om användaren ändrar webbläsaren kommer Google Analytics att överväga en annan användare. Förfaller vid två år.
_gid Används för att lagra Sessions-ID och gruppera hela sessionsaktiviteten tillsammans för varje användare.
_utmz Lagrar trafikkällan eller kampanjen som förklarar hur användaren når webbplatsen. Kakan skapas när javascriptbiblioteket körs och uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.