Eva Aring

Eva Aring

Ortoptist

Jag läste till ortoptist på Karolinska Institutet i Stockholm och var klar 1983. Därefter har jag arbetat på Sabbatsbergs och Huddingesjukhus i Stockholm. Efter flytt till Göteborg har jag arbetat på Sociala Huset, Mölndals Sjukhus, Capio Lundby Sjukhus och inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

2006 avlade jag min medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin och jag blev docent 2019. Mitt kunskapsområde är ögonmotorik med inriktning mot neurologi hos både vuxna och barn. Sedan 2020 är jag också involverad i ortoptistutbildningen på Sahlgrenska Akademin. En stor fördel för god medicinsk vård är att arbeta i ett komplett ögonteam med olika specialister, vilket vi har här på Guldhedskliniken.