Emelie Gyllencreutz

Emelie Gyllencreutz

Ögonläkare

  1. Jag läste till läkare vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och tog examen 2007. Därefter följde AT och senare ST inom ögonsjukdomar på Skaraborgs sjukhus, Skövde. Jag har genom min utbildning haft en brett intresse inom medicin och strävar efter att se människan som en helhet. Jag har jobbat med patienter i alla åldrar, från för tidigt födda barn till människor som varit över 100 år. Jag har erfarenhet både av det medicinska och kirurgiska inom ögonsjukvården.

Jag blev ögonspecialist 2016 och har avlagt godkänd specialistexamen. Jag är vetgirig och nyfiken med intresse för medicinsk forskning. 2016 skrevs jag in som doktorand vid Sahlgrenska Akademin och försvarade min avhandling för medicine doktors examen 2021. Mitt mål är att kunna ge varje patient både en bra medicinsk bedömning och ett gott bemötande och på Guldhedskliniken med sin kompetenta och hjälpsamma personal ges bästa möjliga förutsättningar att uppfylla detta mål.