SYNFELSBEHANDLING

Slipp glasögon och linser för gott!

Synfelsbehandling kan tillämpas oavsett om du är närsynt, översynt eller har brytningsfel.

Synfelsbehandling kan tillämpas oavsett om du är närsynt, översynt eller har brytningsfel (astigmatism). Behandlingen kallas RLE, Refractive Lens Exchange, eller CLE, Clear Lens Extraction.

Rent praktiskt byts ögats lins mot en plastlins som är anpassad till ditt synfel. Metoden är säker, välbeprövad och har använts för behandling av grå starr i närmare 30 år.

Välj mellan multifokal och monofokal lins

Med multifokal lins behandlas även ålderssyntheten, vilket möjliggör seende på både långt och nära håll. Väljer man monofokal lins kommer man att behöva använda läsglasögon på nära håll, till exempel vid läsning. Själva behandlingen är en enkel procedur för patienten. Operationen tar cirka 10-15 minuter och sker i droppbedövning. Man ser i regel bra redan dagen efter. Självklart finns det risk för komplikationer vid denna typ av operation, men frekvensen är mycket låg. För mer information om just dina möjligheter till denna operation, kontakta oss för att boka en undersökning.

PRISER

RLE monofokal lins: 16 000 kronor/öga
RLE multifokal lins: 24 500 kronor/öga

I priset ingår alla för- och efterbesök, operation samt läkemedel.