Delar av spårvagnsspåren efter hållplatsen Wavrinskys Plats mot Guldheden har blivit skadade och behöver åtgärdas. Arbetet kommer pågå 13- 16 november kl 07:00-20:00.

Arbetet innebär en viss begränsning i biltrafiken, följ skyltningar på plats.

Gående och cyklister kommer att ledas förbi arbetsområdet, vänligen följ anvisningar på plats.

Aktuell information om kollektivtrafik finns på www.vasttrafik.se

Mvh

Guldhedskliniken