GRÅSTARROPERATION

Vi hjälper dig att se klart igen!

Grå starr är en ögonsjukdom som gör att ögats egna lins blir grumlig. Detta i sin tur leder till att synen gradvis försämras. För en del människor blir synen dålig efter ett par månader, för andra kan det ta flera år.  Grå starr behandlas med en operation där man byter ut ögats egna lins till en konstgjord lins i plast. Våra Kirurger har en lång erfarenhet och utför ett par hundra gråstarroperationer per år. 

Information om gråstarr.

Att leva med Grå starr kan vara besvärligt men behandlas enkelt med en operation. Metoden är säker, väl beprövad och utförts i över 30 års tid!

Grå starr är en grumling, förtätning, i ögats annars så klara och genomskinliga lins. Ljusstrålarna kan inte längre passera förbi och fångas upp av syncellerna.

Syncellerna i sin tur kan då inte förmedla synintrycket vidare och synen försämras.

Grå starr är vanligast i högre åldrar, men kan även uppkomma hos yngre. Orsaken är okänd. Vissa samband kan finnas med långvarig inverkan av starkt solljus, tidigare ögonskada, andra ögonsjukdomar, vissa läkemedel eller med andra sjukdomar.

Som regel uppfattas synförsämringen som gradvis och långsam, och yttrar sig genom ökad dimsyn och bländningsbenägenhet. Ibland finns grå starr i båda ögonen. Ensidig Gråstarr ger vanligtvis besvär med avståndsbedömning, t.ex. att hälla upp i en kopp, gå i trappor.

Det finns inga mediciner som hjälper mot Grå starr. Vanligt är att Grå starr opereras när synnedsättningen upplevs som besvärande. Ögats grumlade lins byts ut mot en klar plastlins inuti ögat.

Till oss på Guldhedskliniken är du alltid välkommen om du har besvär eller önskar operation för din gråstarr. Vi utreder, diagnostiserar och opererar. Vi är med dig från början till slut och finns alltid tillgängliga för dina frågor och funderingar. 

 

Välj mellan monofokal och multifokal lins

Du kan välja mellan olika linser när du opereras för gråstarr. Det finns två typer av linser, monofokal och multifokal lins.

Väljer man monofokal lins kommer man att behöva använda läsglasögon på nära håll, till exempel vid läsning. Med multifokal lins behandlas även ålderssyntheten, vilket möjliggör för bra seende på både långt och nära håll.

Själva behandlingen är en enkel procedur för patienten. Operationen tar cirka 15 minuter och sker i droppbedövning. Man ser i regel bra redan dagen efter. Självklart finns det risk för komplikationer vid denna typ av operation, men frekvensen är mycket låg.

För mer information om just dina möjligheter till denna operation, kontakta oss för att boka en undersökning hos vår ögonläkare.

Priser

Gråstarroperation med monofokal lins: 13 500 kronor/öga
Gråstarroperation med multifokal lins: 24 500 kronor/öga

 

* I priset ingår kontrollbesök efter operationen samt ögondroppar.