ÅLDERSFÖRÄNDRINGAR I GULA-FLÄCKEN

Har du plötsligt börjat se suddigt eller fått krokseende?

Åldersförändringar i (gula-fläcken) är den vanligaste orsaken till kraftig synnedsättning i västvärlden.

Man delar upp förändringarna i våta och torra typer. Den torra formen uppkommer och försämras långsamt. Den torra typen kan övergå till den våta formen med snabb synförsämring. Den vanligast symptomen är en suddig fläck mitt i synfältet eller krokseende.

Varför får man dessa förändringar?

Näthinnan och i synnerhet gula-fläcken har en hög ämnesomsättning. När kroppen inte kan ta upp slaggprodukterna samlas dessa under näthinnan och orsakar viss celldöd. I det stadiet kan man se torra åldersförändringar i gula-fläcken. Slaggprodukter kan i vissa fall orsaka inflammation i vävnader under gula-fläcken som i sin tur kan orsak nybildning av blodkärl. Dessa blodkärl är av sämre kvalité och oftast gör de mer skada än nytta. Oftast läcker de vätska och kan mekaniskt skada cellerna i gula-fläcken och näthinnan. Stadiet med läckande blodkärl och svullnad i gula-fläcken ger suddig syn och krokseende och kallas våt AMD d.v.s. våta åldersförändringar i gula-fläcken.
Vi är för närvarande den enda privat kliniken i södra Sverige som kan utreda och behandla samtliga behandlingsbara sjukdomar i gula-fläcken.